Online Activity Booking - Die Voortrekkermonument | The Voortrekker Monument

If you are experiencing difficulty please contact us at

Tel no: +27 (0) 12 326 6770 or email us at besprekings@kultuurtuiste.org.za

Return to our site

Museumteater | Museum-Theatre

Pick a Date
 
- date unavailable
Pick a Time

Duration: 1.5 hours

Price per Person from: R150.00
Price per Child from: R100.00 (12-17 jaar [geen kinders jonger as 12 jaar nie] | 12-17 years [no children younger than 12 years])

Ek kry ’n klein klein beiteltjie, ek tik hom en hy klink; toe slyp ek en ek slyp hom totdat hy klink en blink.

Die Afrikaner gebruik sy beitel om ’n toekoms vir die nageslag oop te kap! Kom ervaar dié verhaal van die Afrikaner van 1902 tot vandag, oor 120 jaar in twaalf tonele, in ons pragtige Museumteater! Dit is ’n verhaal van swaarkry, geloof, toekomsbou en hoop.

Teater-inligting:

 • Die opvoering word slegs in Afrikaans aangebied.
 • Die Museumteater is rolstoelvriendelik.
 • Slegs 10 persone kan per tydgleuf geakkommodeer word.
 • Vertonings duur 90 minute.
 • Elke “toekomsbouer” wat die vertoning bywoon, sal ’n bywoningsertifikaat ontvang. Voltooi dus asseblief alle besonderhede volledig tydens die “check-in” proses.

Teaterreëls:

 • Betaling vir die vertonings moet ten minste twee dae (48 uur) voor die tyd deur middel van ’n EFT gedoen word. Stuur asseblief die bewys van betaling aan vtmbetalings@kultuurtuiste.org.za en onthou om jou kaartjie en die bewys van betaling saam te bring.
 • Betalings vir vertonings wat op ’n naweek val, moet voor die Vrydag om 12:00 aan vtmbetalings@kultuurtuiste.org.za gestuur word.
 • Besprekings wat verkeerdelik gemaak is, sal nie terugbetaal word nie, u kan egter ’n e-posboodskap aan besprekings@kultuurtuiste.org.za stuur om die datum en/of tydgleuf te verander.
 • Meld asseblief 15 minute voor die vertoning begin by die ontvangsarea aan.
 • Geen kos of drank word tydens die vertoning toegelaat nie.
 • Skakel asseblief alle selfone af voor die vertoning begin. Geen kameras word toegelaat nie.
 • Besoekers mag nie tydens die opvoering met die toneelspelers kommunikeer nie, tensy daar met jou gekommunikeer word.

Standaard tydgleuwe:

 • Dinsdae, Woensdae, Donderdae: 10:00 en 14:00
 • Vrydae: 10:00, 14:00 en 16:00
 • Saterdae: 09:00, 11:00 en 14:00

Tariewe:

 • R150,00 per volwassene
 • R100,00 per kind of pensioenaris
 • R20,00 parkering

... die donker naat loop deur my land en kloof hom wortel toe – só moet ’n beitel slaan wat beitel is, of hoé?” – NP van Wyk Louw


Ek kry ’n klein klein beiteltjie, ek tik hom en hy klink; toe slyp ek en ek slyp hom totdat hy klink en blink.

The Afrikaner uses his chisel to carve open a future for the descendants! Come experience this story of the Afrikaner from 1902 to today, over 120 years in twelve scenes, in our beautiful Museum-Theatre! It is a story of struggle, faith, building the future, and hope.

Theatre Information:

 • The performance is exclusively in Afrikaans.
 • The Museum-Theatre is wheelchair-friendly.
 • Only 10 people can be accommodated per time slot.
 • Performances last 90 minutes.
 • Every "future builder" attending the show will receive an attendance certificate. Therefore, please complete all details fully during the check-in process.

Theatre Rules:

 • Payment for the performances must be made at least two days (48 hours) in advance via EFT. Please send the proof of payment to vtmbetalings@kultuurtuiste.org.zaand remember to bring your ticket and proof of payment with you.
 • Payments for performances that fall on a weekend must be sent to vtmbetalings@kultuurtuiste.org.za before Friday at 12:00.
 • Reservations that have been made incorrectly will not be refunded, however, you can send an email to besprekings@kultuurtuiste.org.za to change the date and/or time slot.
 • Please check in at the reception area 15 minutes before the performance begins.
 • No food or drinks are allowed during the performance.
 • Please turn off all cell phones before the performance begins. No cameras are allowed.
 • Visitors may not communicate with the actors during the performance unless communicated with.

Standard Time Slots:

 • Tuesdays, Wednesdays, Thursdays: 10:00 and 14:00
 • Fridays: 10:00, 14:00 and 16:00
 • Saturdays: 09:00, 11:00 and 14:00

Rates:

 • R150,00 per adult
 • R100,00 per child or senior citizen
 • R20,00 parking fee

... die donker naat loop deur my land en kloof hom wortel toe – só moet ’n beitel slaan wat beitel is, of hoé?” – NP van Wyk Louw