q2b.co.zaSales:
Email: Sales@q2b.co.za
Hendriette Krause
(082 895 5595

Support:
Email: Support@q2b.co.za
Johann Carstens
(079 502 9565